Kelderdrainage

Bij aanwezigheid van water in de kelder kan dit het beste afgevoerd worden met behulp van een drainagesysteem. Draineren van vocht kan op verschillende manieren, zoals via 1) randdrainage, 2) vloerdrainage en 3) wanddrainage.

1) Randdrainage

Randdrainage is een optie wanneer vocht infiltreert bij de naad waar de keldervloer en de muren elkaar raken, ook wel de 'klimnaad' genoemd. Hier gaat het vaak om een betonnen vloer met een bakstenen muur. Omdat het grondwater niet door het beton omhoog kan, probeert het grondwater via het cement bij de klimnaad een weg te banen.

Randdrainage is alleen mogelijk bij een onbeschadigde betonnen vloer en is niet toepasbaar bij een zuigende, poreuze vloer. Er wordt namelijk op de vloer onderaan de wanden van de kelder een stenen goot gemetseld die voorzien is van een waterdichte cementering. Het water dat via de klimnaad omhoog komt, komt in een goot terecht en wordt zodoende geleid naar een verzamelput. Met behulp van een pomp kan dit water uit de put afgevoerd worden naar een afvoerkanaal, zoals het riool.

2) Vloerdrainage

Vloerdrainage wordt gekozen wanneer vocht onder hoge druk van het grondwater in de vloer van de kelder infiltreert. De keldervloer wordt voorzien van stroken met noppenfolie, die een speciale structuur heeft en daardoor het water via allerlei kanaaltjes naar een verzamelpunt kan leiden. Via een waterpomp die in de put is geplaatst, wordt het grondwater via een afvoerkanaal afgevoerd. Dit soort waterpompen zijn vaak voorzien van sensoren, waardoor het werk automatisch gedaan kan worden. De nieuwe vloer van beton kan bovenop de noppenfolie gelegd worden en is deze folie zeer sterk waardoor het grondwater gewoon onder de nieuwe vloer afgevoerd kan worden. Zo blijft de nieuwe vloer droog en is het vochtprobleem vaak verholpen.

3) Wanddrainage

Wanddrainage is een goede oplossing wanneer de wanden van een kelder in hoge mate geïnfiltreerd wordt door vocht. Net als bij wanddrainage worden ook hierbij de wanden van de kelder voorzien van een noppenmembraan (folie) en wordt de nieuwe wand voor het membraan aangebracht. Het water dat door de oude wand infiltreert, komt nu in het membraan terecht. Via kanaaltjes wordt het water naar het grondmembraan getransporteerd.

Vanwege dit proces wordt wanddrainage altijd in combinatie met vloerdrainage toegepast. Dit vanwege het vocht dat via de vloer afgevoerd moet worden. Deze aanpak wordt ook wel 'box-in-box systeem' genoemd, omdat zowel de vloer als de wanden worden vervangen door een nieuwe wand en vloer. Dankzij dit type drainage is uw kelder helemaal vernieuwd en bent u verholpen van vochtplekken op de vloer en muur.

Enkele aandachtspunten!

Vaak is een volledige drainage overbodig, omdat slechts enkele scheuren het vochtprobleem in de kelder veroorzaken. Het is ook mogelijk om vochtinfiltratie van leidingen en afvoerbuizen toe te passen. Het is daarom raadzaam de kelder eerst te laten bekijken door een specialist, voordat u overgaat tot actie om onnodige (vaak hoge) kosten te vermijden.

Wat kost vochtbestrijding?

Benader meerdere vochtbestrijders in uw regio en vraag tot 4 offertes op. Leg het aanbod naast elkaar en vind de beste vakman voor uw opdracht.

Deze dienst is gratis en vrijblijvend

Vind de beste vakman

Vergelijk offertes van vochtbestrijders